• 2 سال پیش

  • 66

  • 32:33

چرا در بورس به اختلال خرید و فروش زیاد دچار می‌شویم؟

کیان دیجیتال
0
0
0

چرا در بورس به اختلال خرید و فروش زیاد دچار می‌شویم؟

کیان دیجیتال
  • 32:33

  • 66

  • 2 سال پیش

توضیحات
وقتی توانایی خود برای کنترل پیامدها را بیش از حد برآورد می‌کنیم دچار توهم کنترل هستیم. حتی وقتی چیزی به طور تصادفی اتفاق می‌افتد، ما اغلب احساس می کنیم که می‌توانیم به نحوی بر آن تأثیر بگذاریم. افرادی که دچار توهم کنترل هستند در بازار سهام بیش از حد خرید و فروش می‌کنند. آنها تمایل به تک‌سهم شدن دارند و جذب «سهام پنی» می‌شوند. موقعیت‌های استرس‌زا و موقعیت‌های رقابتی باعث تقویت توهم کنترل می‌شوند. اما توهم کنترل می‌تواند به دلیل تجربه زیاد فرد در هر بازاری نمایان شود. در این برنامه، مهدی سوری، کارشناس بازار سرمایه از تجربیات خود حول محور توهم کنترل می‌گوید. راه‌های مختلفی برای اجتناب از توهم کنترل وجود دارد که در این برنامه به آن اشاره می‌شود.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads