• 2 سال پیش

  • 65

  • 33:26

گنج نهفته در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

کیان دیجیتال
0
0
0

گنج نهفته در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

کیان دیجیتال
  • 33:26

  • 65

  • 2 سال پیش

توضیحات
در جریان این برنامه همراه محمد شکرابی و مریم محبی کارشناسان بازار سرمایه به بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه پرداخته شد. . محمد شکرابی در ابتدا پیشینه‌ و تاریخچه‌ای از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ارائه کرد و همچنین فراز و نشیب‌هایی که این صندوق‌ها در طی سالیان فعالیت خود داشتند را بازگو کرد. . به گفته وی در پایان سال ۹۸ صندوق‌های سرمایه‌گذاری به صورت میانگین ۱۱۴ درصد بازدهی مثبت داشتند. در سال ۹۹، ۲۵۷ صندوق فعال در بازار داریم. این صندوق‌ها ۳ نوع متفاوت دارند. . او این نکته را تصریح کرد که صندوق‌های سرمایه‌گذاری به طور کلی خیلی در ایران شناخته شده نیستند و همین موضوع باعث شده است که مردم خیلی از آنها استقبال نکنند. به طور مثال صندوق‌های پروژه‌ای بسیار ابزار خوبی است که شناخت خوبی از آنها میان مردم وجود ندارد و پتانسیل بالایی دارند. . او در پایان این موضوع را بیان کرد که سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها دو نکته مهم دارد. یک اینکه مدیریت دارایی خودمان را افراد حرفه‌ای می‌دهیم و دو اینکه تنوع در سرمایه‌گذاری را در پرتفوی خود را رعایت می‌کنیم. . مریم محبی در ادامه مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری را مورد بررسی قرار داد و از طرفی معایب سرمایه‌گذاری به صورت مستقیم و ریسک‌های محتملی که سرمایه‌گذاران را تهدید می‌کند را تشریح کرد. . وی در پایان میزان ریسکی که سرمایه‌گذاران با سرمایه‌گذاری در هر یک از انواع صندوق‌ها متحمل می‌شوند را بازگو کرد و همچنین سرمایه‌گذاری در این ابزارها را با سایر بازارها مورد مقایسه قرار داد.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads