• 2 سال پیش

  • 76

  • 37:33

راه‌های غلبه بر سوگیری هزینه بربادرفته در سرمایه‌گذاری

کیان دیجیتال
0
0
0

راه‌های غلبه بر سوگیری هزینه بربادرفته در سرمایه‌گذاری

کیان دیجیتال
  • 37:33

  • 76

  • 2 سال پیش

توضیحات
اقتصاد رفتاری به ما می‌گوید که ذهن ما به صورت سیستماتیک دچار خطا می‌شود و این خطاها تصمیمات ما را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، گاهی در حوزه فردی، گاهی در حوزه اجتماعی و گاهی سرمایه‌گذاری. یکی از این خطاها، خطای هزینه برباد رفته است. هزینه بربادرفته زمانی رخ می‌دهد که ما در گذشته هزینه‌ای (مالی، زمانی، تلاش) پرداخت کرده‌ایم که قابل برگشت نیست اما تصمیم فعلی و آتی ما را جهت می‌دهد. میانگین کم‌کردن یکی از مصادیق این خطا در حوزه سرمایه‌گذاری است که در این برنامه از اتاق شیشه‌ای همراه با حمید کوشکی، کارشناس بازار سرمایه درباره ان به بحث و گفت‌وگو نشستیم. آیا این خطا در حوزه سرمایه‌گذاری تصمیم شما را نیز تحت تاثیر قرارداده است؟ تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads