• 2 سال پیش

  • 70

  • 37:58

معیارهای انتخاب صرافی‌ معتبر ارز دیجیتال

کیان دیجیتال
0
0
0

معیارهای انتخاب صرافی‌ معتبر ارز دیجیتال

کیان دیجیتال
  • 37:58

  • 70

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این برنامه سرمایه‌گذارشو همراه بردیا سید احمدنیا، بنیان‌گذار و مدیر مارکتینگ والکس، چالش‌های سرمایه‌گذاران و صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران را مورد بررسی قرار داد. او در ابتدا این نکته را بیان داشت که تعداد صرافی‌های فعال داخل ایران بسیار زیاد هستند اما آن دسته از صرافی‌هایی که کادر مشخصی دارند و مکان فعالیت آنها مورد اطمینان است، بسیار محدود هستند. وی در ادامه این نکته را افزود که ما ۲ دسته کلی صرافی ارز دیجیتال داریم، صرافی‌های نامتمرکز و متمرکز و در رابطه با ویژگی‌های هر کدام توضیحاتی را ارائه کرد. او همچنین مشخصه‌های تاثیرگذار بر اینکه افراد چگونه می‌توانند به این کارگزاری‌ها اعتماد کنند را تشریح کرد و تعدادی از این دست صرافی‌های مورد اعتماد را معرفی نمود. در بخش بعدی این برنامه پیام افضلی، رییس اداره تامین مالی گروه خدمات بازار سرمایه کیان، ابعاد بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا را مورد شرح قرار داد‌. او در ابتدا نحوه شروع این بحران را توضیح داد و عواملی که سبب شکل گیری این بحران شد را بازگو کرد. وی در ادامه اتفاقات و تحولاتی که در خلال این بحران به وقوع پیوست را برشمرد و سیاست‌های پی‌گرفته شده توسط نهاد‌های مالی آمریکا در این دوران را بیان نمود.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads