• 2 سال پیش

  • 84

  • 31:54

بهترین ابزار سرمایه‌گذاری منفعل در بازار سرمایه چیست؟

کیان دیجیتال
0
0
0

بهترین ابزار سرمایه‌گذاری منفعل در بازار سرمایه چیست؟

کیان دیجیتال
  • 31:54

  • 84

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این برنامه همراه با رضا خانکی، کارشناس بازار سرمایه، به چالش‌های سرمایه‌گذاری منفعل از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردانی پرداخته شده است.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads