• 2 سال پیش

  • 87

  • 25:17

سبقت گرفتن از شاخص بورس به کمک شناخت انتظارات

کیان دیجیتال
0
توضیحات
در این برنامه همراه مهدی حقباعلی، اقتصاددان به بررسی انتظارات بر اقتصاد و شیوه سرمایه‌گذاری افراد پرداخته شد. او در ابتدا تعریفی از مفهوم انتظارات را بیان کرد و گفت که نمودهای این مفهوم چگونه در بازار خود را نمایان می‌کنند. به گفته وی قیمت نمودی است از دانش جامعه در مورد آنچه که قرار است اتفاق بیافتد. او به این مطلب اشاره داشت که در دو جا از این تئوری استفاده شده است. اول شاخه علم مالی که به سوی نظریه بازار کارا کشیده شده و دوم در بحث اقتصاد کلان و تورم که انتظارات مردم از تورم چه تاثیری روی نحوه پس‌اندازشان، نحوه خرج کردنشان می‌گذارد. در مبحث تاثیر اظهار نظرها بر انتظارات باید به این نکته توجه داشت که راوی چه اختیاراتی دارد، چه ابزارهایی در اختیار دارد و همچنین چه جدیتی در بیان ادعای خود دارد و به صرف بیان یک ادعا بدون ارائه برنامه یا رویکردی منسجم تاثیری بر انتظارات نخوهد گذاشت. به گفته وی در آینده پیش روی ما تصمیماتی که در حوزه سیاست خارجی و به ویژه برجام اتخاذ می‌شود می‌تواند بیشترین تاثیر بر انتظارات را حاصل شود. در حوزه داخلی هم رویکرد دولت در قبال کسری بودجه به همین میزان تاثیرگذار می‌تواند باشد.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads