• 2 سال پیش

  • 158

  • 20:44

عروس"از یافت دختر تا مادر زن سلام" بخش ششم (+18)

رادیو پایتخت
1
1
0

عروس"از یافت دختر تا مادر زن سلام" بخش ششم (+18)

رادیو پایتخت
  • 20:44

  • 158

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این قسمت به بررسی چکونگی انجام مراسمی همچون خواندن خطبه عقد و مهر و طلسم های سر خواندن عقد و شروط خارج لازم و نامزد بازی و... خواهیم پرداخت. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید با سپاس از همراهی شما، رادیو پایتخت

با صدای
محمد علی ترشیزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads