• 2 سال پیش

  • 123

  • 15:28

عروس"از یافت دختر تا مادر زن سلام" بخش سوم

رادیو پایتخت
1
1
0

عروس"از یافت دختر تا مادر زن سلام" بخش سوم

رادیو پایتخت
  • 15:28

  • 123

  • 2 سال پیش

توضیحات
ما در این مجموعه به موضوع تاریخچه کامل مراسم عروسی از چگونگی یافت و انتخاب دختر و تمامی مراحلی که در این میان تا مراسم مادر زن سلام انجام میگرفته است، خواهیم پرداخت. در این قسمت به مراحل خرید عروس و خوانچه بران و شگون خواهیم پرداخت. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید با سپاس از همراهی شما، رادیو پایتخت

با صدای
محمد علی ترشیزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads