• 2 سال پیش

  • 142

  • 11:58

عروس"از یافت دختر تا مادر زن سلام" بخش پنجم (+18)

رادیو پایتخت
2
2
0

عروس"از یافت دختر تا مادر زن سلام" بخش پنجم (+18)

رادیو پایتخت
  • 11:58

  • 142

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این قسمت به بررسی چکونگی انجام مراسمی همچون حمام عقد و بزک عروس و عقدکنان و... خواهیم پرداخت. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید با سپاس از همراهی شما، رادیو پایتخت

با صدای
محمد علی ترشیزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads