• 2 سال پیش

  • 122

  • 16:25

عروس"از یافت دختر تا مادر زن سلام" بخش چهارم (+18)

رادیو پایتخت
1
1
0

عروس"از یافت دختر تا مادر زن سلام" بخش چهارم (+18)

رادیو پایتخت
  • 16:25

  • 122

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این قسمت به بررسی چکونگی انجام مراسمی همچون حنابندان و بنداندازان که یکی از زجرآورترین رسوم عروسی بوده است میپردازیم.

با صدای
محمد علی ترشیزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads