• 2 سال پیش

  • 34

  • 42:21

وابستگی سالم در محیط کار (اپیزود هشت)

چکیتاب
0
0
0

وابستگی سالم در محیط کار (اپیزود هشت)

چکیتاب
  • 42:21

  • 34

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این اپیزود خواهید شنید: معرفی حامی این اپیزود عوامل موثر بر سبک ارتباطی ما در محیط کار شباهت نقشهای زندگی و کاری وابستگی سالم شغلی در ۴ موقعیت مختلف: وابستگی سالم در مقام رهبری کردن:( ۴ راهکار رهبر بهتری شدن) وابستگی سالم در مقام پیروی (۴ راهکار پیروی موثر) وابستگی سالم در مقام همکار یا بهم وابستگی سازنده (۴ مهارت لازم) وابستگی سالم در مقام مرشد یا مربی (۴ مهارت لازم مربیگری) تغییر وابستگی بیش از حد در محیط کار تغییر انفصال بیش از حد در محیط کار نکات مهم  پایانی اپیزود منابع: کتاب وابستگی سالم از روبرت برن اشتاین ومری لن گروند کتاب رهبر حرفه ای به قلم کریستینا آزبورن کتاب رهبر حرفه ای از مایکل بورن وپیپا بورن کتاب دعوای سازنده از سوندرا اس وینسنت ترجمه ساره سرگلزاری یادگیری یک مطلب جدید زندگی شما را متحول نخواهد کرد اما تعهد به یادگیری باند مدت حتما سرنوشت ساز خواهد بود. تهیه کننده وگوینده :معین نوروزی

با صدای
معین نوروزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads