• 2 سال پیش

  • 62

  • 49:55

وابستگی سالم با فرزندان(اپیزود هفت)

چکیتاب
0
0
0

وابستگی سالم با فرزندان(اپیزود هفت)

چکیتاب
  • 49:55

  • 62

  • 2 سال پیش

توضیحات
دراین اپیزود خواهید شنید: معرفی حامی این اپیزود سه مورد لازم برای وابستگی سالم در پدر ومادر رفتارهایی که باعث وابستگی بیش از حد فرزندان خواهد شد رفتارهایی که باعث جدایی وانفصال فرزندان خواهد شد نشانهای وابستگی بیش از اندازه در فرزندان راهکار تغییر وابستگی بیش از اندازه فرزندان وتوصیه ها نشانه های فرزند فاصله گرفته جسارت ورزی وتغییر الگوی فاصله گیری فرزند منفصل خبر خوب ؟؟ والد سمی نباش!! توصیه ویلهیم نیچه در خصوص فرزند پروری... منابع: کتاب وابستگی سالم از روبرت برن اشتاین ومریلند گروند کتاب پرورش وتعلیم وتربیت هفت تا سیزده سالگی دکتر فرهنگ هلاکویی کتاب والدین سمی به قلم سوزان فوروارد کتاب چنین گفت زرتشت از ویلهیم نیچه یادگبری یک مطلب جدید زندگی شما را متحول نخواهد کرد اما تعهد به یادگیری بلند مدت حتما سرنوشت ساز خواهد بود. تهیه کننده وگوینده: معین نوروزی 2مهر 1400

با صدای
معین نوروزی
*
*
*

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads