• 3 سال پیش

  • 54

  • 34:44

بازی ها و دامهای رابطه(قسمت اول اپیزود سه)

چکیتاب
0
0
0

بازی ها و دامهای رابطه(قسمت اول اپیزود سه)

چکیتاب
  • 34:44

  • 54

  • 3 سال پیش

توضیحات
قسمت اول اپیزود سه:(وابستگی سالم) مرور اپیزود قبل مشخصات شخص بیش از حد وابسته مشخصات شخص بیش از مستقل یا وابستگی منفصل واکنشهای ناسالم به شخص بیش از حد وابسته پاسخ های سالم به شخص بیش از حد وابسته واکنشهای ناسالم به شخص بیش از حد منفصل پاسخ های سالم به شخص بیش از حد مستقل نکاتی مهم منابع: کتاب وابستگی سالم به قلم روبرت برن اشتاین ومریلن گروند کتاب تحلیل رفتار متقابل به قلم اریک برن کتاب بازیهای روانی مردم به قلم دکتر علی شمیسا سمینار ازدواج وخانواده موفق پکتر فرهنگ هلاکویی تهیه کننده: معین نوروزی

با صدای
معین نوروزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads