• 3 سال پیش

  • 84

  • 22:03

اپیزود صفر

چکیتاب
0
0
0

اپیزود صفر

چکیتاب
  • 22:03

  • 84

  • 3 سال پیش

توضیحات
من معین نوروزی در اپیزود صفر خودم رو به شما معرفی خواهم کرد. از برنامه ها واهداف این چنل براتون خواهم گفت. فراموش نکنید چنل مارو سابسکریب کنید وبه دوستانتون معرفی کنید.

با صدای
معین نوروزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads