• 3 سال پیش

  • 179

  • 15:55

تمرین مراقبه اپیزود یک

چکیتاب
3
3
0

تمرین مراقبه اپیزود یک

چکیتاب
  • 15:55

  • 179

  • 3 سال پیش

توضیحات
چرا شکر گذاری؟ اولین مراقبه وشکر گذاری (منبع ازکتاب معجزه شکر گذاری راندا برن) دکلمه (متن از خانم عرفان نظرآهاری) اگر مطالب بدردتون خورد ودوستش داشتید مارو سابسکاریب کنید ولایک وبرای دوستاتون بفرستید .از تجربیاتتون در مورد وابستگی سالم یا ناسالم برامون بنویسید تا مطلب رو با هم کامل کرده باشیم

با صدای
معین نوروزی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads