• 2 سال پیش

  • 56

  • 58:59

وابستگی سالم در خانواده(اپیزود شش)

چکیتاب
0
0
0

وابستگی سالم در خانواده(اپیزود شش)

چکیتاب
  • 58:59

  • 56

  • 2 سال پیش

توضیحات
معرفی حامی این اپیزود (نرم افزار شنوتو) مروری بر اسیبهای دوران خردسالی تا امروز انواع نقشهای خانوادگی اتحاد های خانوادگی مراکز قدرت در خانواده مقاومت در برابر تغییر چرا خانواده منعطف ؟ وابستگی سالم با پدر ومادر ریشه یابی ایجاد وابستگی بیش از اندازه و استقلال مفرط نشانه های وابستگی بیش از اندازه رهایی از وابستگی بیش از اندازه چرا وابستگی منفصل؟ رفع کدورتها وعادی سازی روابط وابستگی سالم با خواهران وبرادران بیش از حد وابسته اسیبها ومنافع اصلاح الگو وابستگی به سمت سالم وابستگی سالم با خواهران وبرادران بیش از حد حد منفصل دلایل وریشه ها اصلاح و بهبود روابط منابع: کتاب وابستگی سالم به قل روبرت برن اشتاین ومریلن گروند کتاب نظریه خانواده درمانی بوين کتاب بازیهای روانی مردم به قلم دکتر علی شمیسا سیمنار چرا ازدوا چرا طلاق دکتر فرهنگ هلاکویی

با صدای
معین نوروزی
*

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads