• 5 سال پیش

  • 25

  • 02:33
صبح و سلامتی – شماره 32

صبح و سلامتی – شماره 32

آشپزباشی
0
صبح و سلامتی – شماره 32
  • 02:33

  • 25

  • 5 سال پیش

صبح و سلامتی – شماره 32

آشپزباشی
0

توضیحات
در این پادکست در مورد این مطالب صحبت شده است : آریتمی قلبی یا بی نظمی ضربان قلب چیست، علل افزایش وزن بیشتر بانوان نسبت به آقایان…

shenoto-ads
shenoto-ads