• 2 سال پیش

  • 66

  • 14:29

کمپوت و تفنگ

در حلقه رندان
1
1
1

کمپوت و تفنگ

در حلقه رندان
  • 14:29

  • 66

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این برنامه که مصادف با هفته دفاع مقدس شده است؛ سیدامیر سادات‌موسوی دو شعر طنز با عنوان «کمپوت و تفنگ» و «چفیه» می‌خواند

با صدای
سید امیر سادات موسوی
مهدی فرج اللهی
*
*
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads