• 2 سال پیش

  • 189

  • 08:06

ترم، آخِر شد و یکبار دگر افتادم

در حلقه رندان
1
1
0

ترم، آخِر شد و یکبار دگر افتادم

در حلقه رندان
  • 08:06

  • 189

  • 2 سال پیش

توضیحات
شعر و صدای مصطفی صاحبی در این برنامه دو شعر طنز می‌شنویم. یکی درباره مشهد و با لهجه شیرین مشهدی و دومی درباره امتحانات پایان ترم.

با صدای
مصطفی صاحبی
مهدی فرج اللهی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads