• 2 سال پیش

  • 91

  • 08:38

قصیده نوروزی

در حلقه رندان
0
0
0

قصیده نوروزی

در حلقه رندان
  • 08:38

  • 91

  • 2 سال پیش

توضیحات
شعر و صدای سعید سلیمان‌پور

با صدای
سعید سلیمان پور
مهدی فرج اللهی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads