• 2 سال پیش

  • 60

  • 09:45

شمیم نوروز

در حلقه رندان
0
0
0

شمیم نوروز

در حلقه رندان
  • 09:45

  • 60

  • 2 سال پیش

توضیحات
شعر و صدای راشد انصاری (خالو راشد)

با صدای
راشد انصاری
اکبر اکسیر
مهدی فرج اللهی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads