• 2 سال پیش

  • 112

  • 09:35

خانه تکانی کمرم را شکست

در حلقه رندان
1
1
0

خانه تکانی کمرم را شکست

در حلقه رندان
  • 09:35

  • 112

  • 2 سال پیش

توضیحات
شعر و صدای مصطفی مشایخی

با صدای
مصطفی مشایخی
مهدی فرج‌اللهی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads