• 2 سال پیش

  • 181

  • 13:21

دو‌بیتی‌های باباطاهر کرونایی

در حلقه رندان
1
1
0

دو‌بیتی‌های باباطاهر کرونایی

در حلقه رندان
  • 13:21

  • 181

  • 2 سال پیش

توضیحات
شعر و صدای مجید رحمانی صانع

با صدای
مجید رحمانی صانع
مهدی فرج‌اللهی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads