• 2 سال پیش

  • 148

  • 07:58

خواهی نرسد از کرونا بر تو زیانی

در حلقه رندان
0
0
0

خواهی نرسد از کرونا بر تو زیانی

در حلقه رندان
  • 07:58

  • 148

  • 2 سال پیش

توضیحات
شعر و صدای همایون علیدوستی

با صدای
همایون علیدوستی
مهدی فر ج اللهی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads