• 2 سال پیش

  • 111

  • 10:21

من شرمنده‌ام

در حلقه رندان
0
0
0

من شرمنده‌ام

در حلقه رندان
  • 10:21

  • 111

  • 2 سال پیش

توضیحات
شعر و صدای مصطفی مشایخی و مجید رحمانی صانع

با صدای
مصطفی مشایخی
مجید رحمانی صانع
مهدی فرج اللهی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads