• 2 سال پیش

  • 63

  • 10:53

رندان تشنه لب

در حلقه رندان
1
1
1

رندان تشنه لب

در حلقه رندان
  • 10:53

  • 63

  • 2 سال پیش

توضیحات
شعرخوانی عاشورایی، شعر و صدای ابوالفضل زرویی نصرآباد، ناصر فیض و امید مهدی‌نژاد

با صدای
ابوالفضل زرویی نصرآباد
ناصر فیض
امید مهدی نژاد
مهدی فرج اللهی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads