• 2 سال پیش

  • 127

  • 08:40
  • 08:40

  • 127

  • 2 سال پیش

توضیحات
در این برنامه دو شعر طنز می‌شنویم. یکی درباره کارمند و زندگی کارمندی و دیگری درباره عمل بینی، شعر و صدای عبدالله مقدمی

با صدای
عبدالله مقدمی
مهدی فرج اللهی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads