• 2 سال پیش

  • 120

  • 08:55

کینه شتری

در حلقه رندان
2
2
1

کینه شتری

در حلقه رندان
  • 08:55

  • 120

  • 2 سال پیش

توضیحات
دو شعر طنز از سعیده موسوی زاده یکی با لهجه شیرین مشهدی و دیگری با موضوع اقتصادی اجتماعی

با صدای
سعیده موسوی زاده
مهدی فرج اللهی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads