• 2 سال پیش

  • 906

  • 14:51

روایت کرونا - قسمت سیزدهم - منو یادت نره

رادیو روایت
2
2
0

روایت کرونا - قسمت سیزدهم - منو یادت نره

رادیو روایت
  • 14:51

  • 906

  • 2 سال پیش

توضیحات
کم بودن سن، مانع کار جهادی نشد و ۲ خواهر روایت ما، پاشون به بیمارستان کرونایی باز شد. دو خواهری که فکر میکردن کرونا 2-3 ماهی بیشتر مهمون ما نیست. دو خواهری که به خیلیا زنگ زدن تا بتونن وارد بیمارستان بشن ولی یکی از خواهر هابه خاطر سن کمش، جا موند. خواهری که رفت و خواهری که جاماند. دختری که به خاطر جاموندن از شیفت بیمارستان، نماز میخوند تا بلکه جایگزین شیفت بیمارستان بشه. در این قسمت از روایت کرونا، پای خاطرات 2 تا خواهر مینشینیم که دوست نداشتن، اسمشون مطرح بشه و دوست داشتن گمنام بمونن.

با صدای
جهادگر_گمنام

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads