• 3 سال پیش

  • 813

  • 13:09

روایت کرونا - قسمت دهم - جهاد، پشت فرمون

رادیو روایت
0
0
0

روایت کرونا - قسمت دهم - جهاد، پشت فرمون

رادیو روایت
  • 13:09

  • 813

  • 3 سال پیش

توضیحات
طرح ترابری جهادی در دوران کرونا نشان داد، میتوان با یک موتور مجاهد بود میتوان با استفاده از حداقل امکانات بیشترین بهره ها را برد داد و قال بر سر نوبت و ایستادن در صف جهاد و محرمی که برای بیماران تکرار نشدنی بود، محرمی که حضرت ارباب خود به ملاقات آمد در این قسمت از روایت کرونا، حرف های برادر مجاهد، آقای مسعود علیجانی در مورد طرح ترابری جهادی را میشنویم و در کنار آن از حال و هوای محرمی بیمارستان ها اطلاع پیدا میکنیم.

با صدای
مسعود علیجانی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads