• 3 سال پیش

  • 787

  • 11:50

روایت کرونا - قسمت هفتم - بازگشت

رادیو روایت
0
0
0

روایت کرونا - قسمت هفتم - بازگشت

رادیو روایت
  • 11:50

  • 787

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این قسمت، یکی از نیروهای جهادی، خاطره ای از جوانی که تا لب مرز مرگ پیش رفته بود و طبق نظر پزشکان، شیشه ی عمرش به پایان رسیده بود ولی به زندگی دنیایی بازگشت. آقا روح الله روایت ما، بیمار شدنش را لطف خداوند به او میداند، لطفی که باعث شد، او به سمتش برگردد و دوباره نمازش را از سر بگیرد.

با صدای
علی اصغر محمدی راد
روح الله

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads