• 2 سال پیش

  • 57

  • 20:58

مدریک‌تاکس- قسمت هفدهم- حبیب‌ومینا؛ ماجراجویی و کشفِ خود

مدریک تاکس | Medrick Talks
1
1
0

مدریک‌تاکس- قسمت هفدهم- حبیب‌ومینا؛ ماجراجویی و کشفِ خود

مدریک تاکس | Medrick Talks
  • 20:58

  • 57

  • 2 سال پیش

توضیحات
برای قسمت هفتم از فصلِ دومِ مدریک‌تاکس رفتیم سراغ یک زوجِ «خاص» با یک سبک زندگیِ ماجراجویانه. البته خودشان، بیش‌تر از این‌که خود را خاص بدانند، «انتخابِ خود» را خاص تلقی می‌کنند. «انتخاب»، همان نقطۀ آغاز و عاملِ سرنوشت‌سازِ «سبک زندگی» به معنای واقعیِ کلمه است؛ جایی که تصمیم می‌گیری به سبک خودت، فکر کنی، لذت ببری و «زندگی» کنی. حبیب اشتری و مینا فعال، برای ما از تجربۀ یک زندگیِ سراسر ماجراجویی حرف خواهند زد؛ ماجراجویی‌ای که به کشفِ خود و درواقع، کشفِ نهایتِ وجودیِ خود خواهد رسید. بسیار شنیده‌ایم که می‌گویند «رؤیای خود را زندگی کنید!» اما کم‌تر کسی به چگونگیِ تحقق همین جمله یا شعارِ به‌ظاهر ساده پرداخته‌ است، و حداکثر به تکرار جملاتی کلیشه‌ای‌تر و به‌اصطلاح انگیزشی در توصیف آن بسنده کرده‌ است. اما هیچ چیز، بالاتر از تجربۀ زیسته و یک سبک زندگیِ اصیل نمی‌تواند معنای واقعی و نه عوام‌فریبانۀ چنین جملاتی را عیان کند. سبک زندگیِ ماجراجویانه، پذیرش خطرها و بهای آن، انتخاب‌های خاص و درست، و عبور از ترس‌ها و رسیدن به نهایت خود، هم نیازمند کشفِ خود است و هم به آن ختم خواهد شد؛ مسیری که البته انتهایی ندارد، چون آدمی و رؤیاهایش پایانی ندارد. در این قسمت، از ورای روایت یک ماجراجویی‌، راهی می‌یابیم به کشفِ خودِ واقعی‌مان در زندگی. شما کجای این زندگی و این جهانِ گسترده ایستاده‌اید!؟

با صدای
حمید میرهادی- حبیب اشتری- مینا فعال

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads