• 2 سال پیش

  • 364

  • 33:38

44: عشق چیست؟

پادکست ماورا
3
3
0

44: عشق چیست؟

پادکست ماورا
  • 33:38

  • 364

  • 2 سال پیش

توضیحات
ما در تمامی روابط روزانه‌مان با پدیده عشق و یا ترس مواجه هستیم. چه رابطه با همسر و چه فرزندان و یا پدر و مادر خود. این روابط در محیط کار نیز اثرگذار و تعیین کننده است. اینکه در تمامی این روابط عشق حاکم است یا ترس موضوع تحولی بسیار مهمی است. ولی برای فهمیدن این تمایز لازم است پدیده عشق به درستی باز شود. ما متاسفانه تعبیری انحصارگرایانه از عشق داریم و با همین فهم وارد رابطه می‌شویم، در حالیکه مفهوم عشق بسیار وسیع و کاربردی است. این اپیزود تلاش دارد این پدیده را بازتعریف کند.

با صدای
مرتضی ایمانی راد

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads