• 1 سال پیش

  • 67

  • 23:39
38 : زبان و تحول

38 : زبان و تحول

پادکست ماورا
2
38 : زبان و تحول
2
0

38 : زبان و تحول

پادکست ماورا
  • 23:39

  • 67

  • 1 سال پیش

توضیحات
اگر انسان زبان نداشته باشد چه اتفاقی برایش می افتد. بسیاری از تکنولوژی ها از بین می روند، دانشگاهها همه تعطیل می‌شوند، قرارها و زمانها و فاصله ها حذف می شوند و ... در این اپیزود به قدرت زبان می پردازیم و از این مسیر می خواهیم نقش زبان را در تحول شناسایی کنیم. در این اپیزود پس از بررسی نقش زبان در زندگی به دو وجه تحولی قدرتمند زبان، یعنی وجه پدیدارشوندگی و وجه آفرینندگی اشاره خواهیم کرد.

با صدای
مرتضی ایمانی راد

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads