• 3 سال پیش

  • 141

  • 28:57

37: گشودگی و تفکر

پادکست ماورا
1
1
0

37: گشودگی و تفکر

پادکست ماورا
  • 28:57

  • 141

  • 3 سال پیش

توضیحات
تفکر، تصمیم گیری، الگوی تدوین و یا اجرای استراتژی در شرکتها، الگوهای معامله‌گری و ... همه ناشی از چارچوب انگاره‌ای پیش‌فرض ما است. این چارچوب کلیه قضاوت‌ها، باورها، جهان بینی‌ها، مرجع‌ها، پارادایم‌های ما را شامل می‌شود. این چارچوب منشأ تفکر و تصمیم‌گیری ما است به طوری که خارج از این چارچوب قادر به تفکر و تصمیم‌گیری نیستیم. با توجه به اینکه مشکلات ما در زندگی از ویژگی‌های این چارچوب ناشی می‌شود، منطقی است که فکر کنیم که همین چارچوب نمی‌تواند مسایل ما را حل کند. در این اپیزود با باز کردن این چارچوب به روش‌هایی می‌پردازیم که بتوان تفکر را از تاثیر این چارچوب مصون کرد و از این طریق بتوانیم تصمیمات درست تری بگیریم.

با صدای
مرتضی ایمانی راد

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads