• 3 سال پیش

  • 72

  • 26:31

41: نگاهی دیگر به تحول

پادکست ماورا
0
0
0

41: نگاهی دیگر به تحول

پادکست ماورا
  • 26:31

  • 72

  • 3 سال پیش

توضیحات
در ایران بسیار رایج شده است که مهمترین پرسشی که در تحول است این است که “من کیستم” و یا موضوع اصلی تحول را بازگشت به خویشتن و یا یافتن خود واقعی و یا پیدا کردن ذات خود می‌دانند. در این اپیزود این نگاه‌ها مورد نقد قرار گرفته است و تمامی این تعبیرها را مانعی برای تحول می‌داند. در این اپیزود با نقد این نگاه‌ها به تحول از نگاهی دیگر تحول را مورد واکاوی قرار می‌دهد.

با صدای
مرتضی ایمانی راد

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads