• 1 سال پیش

  • 28

  • 15:42
39:  دغدغه‌ها و نوع بودن و عمل‌کردن ما

39: دغدغه‌ها و نوع بودن و عمل‌کردن ما

پادکست ماورا
0
39:  دغدغه‌ها و نوع بودن و عمل‌کردن ما
0
0

39: دغدغه‌ها و نوع بودن و عمل‌کردن ما

پادکست ماورا
  • 15:42

  • 28

  • 1 سال پیش

توضیحات
آنچه در خصوص آن دغدغه داریم و برایمان اهمیت اساسی دارد چیست؟ تاثیر این دغدغه مندی چیست ؟ چگونه موجب قصدمندی و حرکت می‌شود؟

با صدای
خشایار پاکفر

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads