• 3 سال پیش

  • 146

  • 01:00:02

فصل 4 – قسمت 5: داده‌ها برای متقاعد سازی

دوشنبه‌های دیتایی سحاب
1
توضیحات
در قسمت پنجم از فصل چهارم به دنیای علوم رفتاری می‌پردازیم تا ببینیم چگونه علوم داده می‌تواند به ما در ارتباط موثر با دیگران کمک کند. موضوع این قسمت داده‌ها برای متقاعد‌سازی است و مهمان ما آقای علیرضا رنجبر شورابی هستند.

با صدای
کاوه یزدی فرد
علیرضا رنجبر شورابی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads