• 1 سال پیش

  • 1.1K

  • 31:35
قسمت شصتم / معرفی آواز دشتی

قسمت شصتم / معرفی آواز دشتی

پادکست چهارگاه
0
قسمت شصتم / معرفی آواز دشتی
0
0

قسمت شصتم / معرفی آواز دشتی

پادکست چهارگاه
  • 31:35

  • 1.1K

  • 1 سال پیش

توضیحات
در این قسمت به معرفی آواز دشتی، که یکی از آوازهای دستگاه شور است، می پردازیم. حامی پادکست چهارگاه باشید : https://hamibash.com/4gah.podcast

با صدای
صابر نظرگاهی
حسن کارگشا
صابر نظرگاهی
حسن کارگشا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads