• 1 سال پیش

  • 679

  • 26:22

قسمت پنجاه و هفتم / آنالیز آلبوم افشاری مرکب (قسمت دوم)

پادکست چهارگاه
0
0
0

قسمت پنجاه و هفتم / آنالیز آلبوم افشاری مرکب (قسمت دوم)

پادکست چهارگاه
  • 26:22

  • 679

  • 1 سال پیش

توضیحات
در این قسمت، به ادامه آنالیز آلبوم «افشاری مرکب» ساخته پرویز مشکاتیان و آواز ایرج بسطامی می پردازیم و به تصنیف کوردی «نازی لی» با صدای ماموستا علی مردان گوش می سپاریم. حامی پادکست چهارگاه باشید : https://hamibash.com/4gah.podcast

با صدای
صابر نظرگاهی
حسن کارگشا
صابر نظرگاهی
حسن کارگشا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads