• 2 سال پیش

  • 684

  • 25:02

قسمت پنجاه و دوم / ادامه آواز افشاری (قسمت پنجم)

پادکست چهارگاه
0
0
0

قسمت پنجاه و دوم / ادامه آواز افشاری (قسمت پنجم)

پادکست چهارگاه
  • 25:02

  • 684

  • 2 سال پیش

توضیحات
در ادامه قسمت های قبل، در این قسمت به معرفی گوشه های قرایی، صدری، نهیب، حزین و رهاب در آواز افشاری می پردازیم.

با صدای
صابر نظرگاهی
حسن کارگشا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads