• 2 سال پیش

  • 237

  • 25:41

بیندیشید و ثروتمند شوید

کاما | Comma
9
9
1

بیندیشید و ثروتمند شوید

کاما | Comma
  • 25:41

  • 237

  • 2 سال پیش

توضیحات
علی رغم عنوان کتاب، این کتاب درباره این نیست که چجوری درآمدتون رو افزایش بدید یا چجوری ثروتمند بشید. فلسفه مورد نظر نویسنده ی این کتاب میتونه به هرکسی کمک کنه تا تو زندگی حرفه ایش موفق بشه، خواسته ها و آرزوهاش رو به دست بیاره، و موفقیت در زندگی رو به خودش جذب کنه. اما کتابیه که حتما باید به وسیله ی سرمایه گذاران و کارآفرین ها خونده بشه.

shenoto-ads
shenoto-ads