• 1 سال پیش

  • 179

  • 25:41
بیندیشید و ثروتمند شوید

بیندیشید و ثروتمند شوید

کاما | Comma
14
بیندیشید و ثروتمند شوید
  • 25:41

  • 179

  • 1 سال پیش

بیندیشید و ثروتمند شوید

کاما | Comma
14

توضیحات
علی رغم عنوان کتاب، این کتاب درباره این نیست که چجوری درآمدتون رو افزایش بدید یا چجوری ثروتمند بشید. فلسفه مورد نظر نویسنده ی این کتاب میتونه به هرکسی کمک کنه تا تو زندگی حرفه ایش موفق بشه، خواسته ها و آرزوهاش رو به دست بیاره، و موفقیت در زندگی رو به خودش جذب کنه. اما کتابیه که حتما باید به وسیله ی سرمایه گذاران و کارآفرین ها خونده بشه.

shenoto-ads
shenoto-ads