• 3 سال پیش

  • 106

  • 22:03
  • 22:03

  • 106

  • 3 سال پیش

توضیحات
چرا برخی از محصولات توجه گسترده ای رو به خودشون جلب میکنن در حالی که برخی دیگه کله میشن (زمین میخورن)؟ چه عاملی باعث میشه ما از روی عادت محض با برخی محصولات خاص مشغول شیم؟ آیا الگویی وجود داره که چطوری فناوری ها ما رو قلاب کنن؟ کتاب قلاب مدل 4 مرحله ای قلاب رو خراب میکنه، در مورد اخلاقی بودن دستکاری و اعمال نفوذ بحث میکنه و فرصت های نوآوری رو کشف میکنه.

با صدای
شقایق اسماعیلیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads