• 2 سال پیش

  • 157

  • 27:15

حرکت در سکون

کاما | Comma
5
5
0

حرکت در سکون

کاما | Comma
  • 27:15

  • 157

  • 2 سال پیش

توضیحات
شما چقدر موافقید که آرامش یه جور سلاح مخفیه و افراد می تونن از این سلاح برای پیشرفت استفاده کنند؟ چطور میشه از آرامشی که همه مون در اختیار داریم پرده برداری کنیم ازش در جهت رسیدن به اهداف بهره بگیریم؟ چند نمونه از افرادی رو می شناسید که آرامش قدرت اونها بوده؟ این کتاب راهی دست یافتنی برای رسیدن به روشنگری و تعالی، بزرگی و شادی وکارایی برای هر فردیه.

با صدای
شقایق اسماعیلیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads