• 3 سال پیش

  • 183

  • 23:04

هرگز تنها نخورید!

کاما | Comma
7
توضیحات
خوندن این خلاصه برای هرکی که کار میکنه عالیه. این کتاب راهنمای ایجاد و مدیریت بعضی از مهمترین روابط تو زندگی تجاریتونه. این روابط میتونه برای باز کردن درها و فرصت های جدید، دستیابی به موفقیت بزرگ و رسیدن به اهدافتون مورد استفاده قرار بگیره. نویسنده به اهمیت شبکه سازی، ملاقات با افراد جدید و ارتباط با افرادی فراتر از دایره اجتماعی معمولتون تأکید میکنه.

با صدای
شقایق اسماعیلیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads