• 3 سال پیش

  • 79

  • 24:41

کد فرهنگی

کاما | Comma
1
توضیحات
چرا گروه های خاصی قابل قبول تر از مجموع اجزاشون عمل می کنن، درحالی که برخی دیگه عملکرد ضعیفتری دارن؟ چطور ذهنی مثل کندوی زنبورعسل داشته باشیم؟ چطور روش هایی برای به چالش کشیدن یکدیگر و در دام قدرت نیفتادن ایجاد کنیم؟ این کتاب به رهبرانی که می خوان فرهنگی مبتی بر مشارکت در شرکت شون پدید بیارن و به افراد خلاقی که دنبال رشد شرکت شون هستن کمک می کنه.

با صدای
شقایق اسماعیلیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads