• 3 سال پیش

  • 182

  • 27:28
  • 27:28

  • 182

  • 3 سال پیش

توضیحات
خواه مدیر یک شرکت بزرگ باشید، یا صاحب بیزینس کوچیکی که تلاش برای افزایش آگاهی داره ، یا یک سیاستمدار کاندید شده یا یک مقام بهداشتی که سعی تو انتقال خبر داره، مسری به شما نشون میده چطور محصول یا ایده خودتون رو جذاب کنید .

با صدای
شقایق اسماعیلیان

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads