• 3 سال پیش

  • 294

  • 15:09

اپیزود ۵ - شما میدونین خوشبختی چیه ؟

رادیو باتانی
0
توضیحات
در این اپیزود در مورد عواملی که مانع کسب خوشبختی میشه ، مثل : زمان و مردم صحبت می کنیم ، و با دو تا از شنونده هامون در مورد خوشبختی مصاحبه داریم. موضوع اپیزود بعد : اعتماد به نفس

با صدای
سعیده بارونی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads