• 2 سال پیش

  • 327

  • 01:51

رادیو باتانی

رادیو باتانی
7
7
7

رادیو باتانی

رادیو باتانی
  • 01:51

  • 327

  • 2 سال پیش

توضیحات
رادیو باتانی با هدف به وجود آوردن حال خوب ، شادی ، آرامش و شناخت فردی و راه های مقابله با چالش های زندگی به وجود اومده.

با صدای
سعیده بارونی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads