• 2 سال پیش

  • 235

  • 12:37

اپیزود ۳ - شما میدونین خوشبختی چیه ؟

رادیو باتانی
2
2
0

اپیزود ۳ - شما میدونین خوشبختی چیه ؟

رادیو باتانی
  • 12:37

  • 235

  • 2 سال پیش

توضیحات
این اپیزود به بررسی ساختار فکر و کنترل ضمیر ناخود آگاه می پردازه و اینکه اگر بتونیم خبرهای ورودی وجودمون رو فیلتر کنیم ، می تونیم یه گام به سمت خوشبختی برداریم .

با صدای
سعیده بارونی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads